Altijd de beste prijs
Altijd op voorraad
Snelle levering
Betaal veilig online

Privacyverklaring

1. Identiteit van de onderneming
Handelsonderneming: Hans van Gulick
* Groot- en Ambulante handel in Sanitaire Artikelen en Gereedschap
* Verkoop – Distributie  – Agenturen  van Beeld-  en  Geluidsdragers
KvK 1713 7818
BTW nr. NL 0281 422 75 B02

2. Contactgegevens
Vestgraaf 25
5271 BG Sint Michielsgestel
Mobiel:         06 2193 4572
E-mailadres:   j.gulick@home.nl

3. Het doel waarvoor de gegevens verzameld worden
De ontvangen gegevens zoals ingevuld op de webshop zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van de uitlevering van de bestelde artikelen en de facturatie hiervan, en zullen nimmer aan derden worden doorgegeven.

4. De ontvangers van de persoonsgegevens zijn:
Webshop King-shop.nl
Verzendportal Keen Delivery – Post.NL / DPD
Wij geven Uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor onze dienst of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst zijn:
* Onze ICT- en betaaldienstverleners;Administratieve dienstverleners

 • Leveranciers van communicatiesoftware
 • API-partners

5. Hoe lang worden de gegevens opgeslagen of de criteria voor het bepalen van die termijn
De gegevens worden niet langer opgeslagen als strikt noodzakelijk voor de uitlevering van de bestelling.

6. Om welke gegevens gaat het?
Hierbij gaat het om de volgende gegevens: Uw e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens.

7. Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat Uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn.
In nauwe samenwerking met de beheerder van onze systemen passen wij de beveiliging steeds aan en letten goed op
wat er mis kan gaan.

8. De Websites is beveiligd met een SSL-certificaat: 
Dit kunt U zien aan het slotje bovenaan in de url van de pagina, zie voorbeeld hieronder

9. Cookies
Onze site gebruikt functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website van ons hostingbedrijf gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

10. Inzage, wijzigen en verwijderen van Uw gegevens
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

 • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
 • een wettelijke verplichting na te komen;
 • om redenen van algemeen belang, of
 • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  • u de juistheid van de gegevens ontkent;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
  • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw
gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.